Obchodní podmínky

1. Všeobecná ujednání a vymezení pojmů

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují pro obchodní vztahy mezi kupujícím a společností B.A.S. Slovakia s.r.o., se sídlem Kolmá 4, 851 01 Bratislava, Slovensko, IČO: 53057180, DIČ: 21 21 256 698, DIČ SK: SK21 21 256 698 (dále jen „provozovatel“ nebo „prodávající“) uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.nosicetazne.cz (dále jen „systém“).

1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru nosicetazne.cz mezi prodávajícím a kupujícím. 

1.3 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy podle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

1.4 Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba zaregistrovaná v systému, která po vlastní autorizaci odeslala elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář zpracovaný systémem obchodu, jenž obsahuje informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, nebo e-mail odeslaný na adresu prodávajícího.

2. Objednávka

2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných v registračním formuláři, včetně telefonického kontaktu.

2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považované za návrh smlouvy a také jsou považované za závazné.

2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží ze strany prodávajícího kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Objednávka (nebo její část), kterou prodávající potvrdí e mailem, je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení, a tehdy současně vzniká vztah mezi zákazníkem a společností B.A.S. Slovakia s.r.o.

2.4 Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky pouze v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinný uhradit prodávajícímu škodu vzniknutou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nezbytné obstarat na přání zákazníka, nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo už k vynaložení prokazatelných nákladů.

3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

*pokud v případě objednávky na dobírku objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)

*případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky

*zboží se už nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží.

Pokud tato situace nastane, prodávající bude okamžitě kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující už zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15 kalendářních dnů.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

4.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo v souladu se zákonem O ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji č. 108/2000 Sb. odstoupit od kupní smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinný dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4.2. VOP.

4.2 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení od smlouvy se smlouva od začátku ruší, dodavatel vrátí nebo nahradí kupujícímu a kupující zas dodavateli všechna vzájemně přijatá plnění.

Pokud se zákazník rozhodne odstoupit od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1, je povinen dodržet následující podmínky: kontaktovat společnost (viz kontakt) se žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a s číslem účtu nebo s adresou pro vrácení peněz. Pokud kupující zboží už obdržel a převzal, zašle ho zpátky na naši adresu uvedenou v sekci Kontakt, a to za následovných podmínek:

- zboží musí byť v původním nepoškozeném obalu (s nepoškozenou ochrannou folií)
- zboží nesmí být použité
- zboží nesmí být poškozené
- zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a podobně)
- zašlete společně s dokladem o koupě – fakturou

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží zašleme převodem na váš účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou akceptované. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptováno odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno zpátky odesílajícímu na jeho náklady.

5. Cenové podmínky

5.1 Cena produktů je konečná, jsme plátci DPH.

5.2 Ceny poštovného a balného jsou uvedené v bodě 6

5.3 Kupující má možnost platit v následovných měnách: EUR, HUF, CZK

6. Poštovné a balné

6.1 Dopravu zboží pro naši společnost v rámci Slovenské republiky zajišťuje kurýrní přepravná společnost Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (DPD).

Osobní odběr na adrese provozovny: Kolmá 4, 851 01 Bratislava ‒ Petržalka (budova KOLPO, kancelář č.1).

DPD CLASSIC:
Česká republika ‒ balík do 31,50 kg ‒ 400,00 CZ Koruna
Odběrné místo ‒ balík do 31,50 kg ‒ ZDARMA
Dobírka ‒ 60,00 CZ Koruna

Ceny jsou uvedeny s DPH.

V případě objednávky do 15:00 posíláme zboží v následující pracovní den.

  • 3 bezplatné pokusy o doručení
  • bezplatné zpětné doručení na adresu odeslání v případě neúspěšného doručení
  • sledování balíků na naší webové stránce
  • software pro tisk štítků, v případě potřeby je v ceně zahrnutý obalový materiál (flyer 35 x 45, resp. 45 x 55 cm) a manipulační nálepky KŘEHKÉ a NEKLOPIT
  • pojištění každého balíku do 2500 € v rámci vnitrostátní přepravy, 520 € v mezinárodní přepravě
  • jedinečná služba DPD HOME pro doručení soukromým osobám, platby za dobírku platební kartou kurýrovi přes POS terminál.

Maximální rozměry 1 balíku při přepravě:

Hmotnost max. 31,5 kg, 31,5 kg do zahraničí Nejdelší strana max. 175 cm Obvodová délka max. 300 cm (dvojnásobek součtu kratších stran + nejdelší strana).

6.2 Poštovné a balné pro dodávky na území členských zemí Evropské unie, příp. jiných zemí je stanovené individuálně na základě písemné dohody (e-mailem) mezi kupujícím a prodávajícím.

7. Podmínky a možnost platby za zboží

7.1 Jednorázovým převodem z účtu na bankovní spojení společnosti B.A.S. Slovakia s.r.o. uvedené v e-mailové notifikaci.

7.2 On-line platbou přes platební bránu ComGate Payments, a.s..

7.3 Uhrazením dobírky při převzetí zboží na poště.

7.4 Uhrazením dobírky při převzetí zboží kurýrem DPD.

7.5 Uzavřením smlouvy s Home Credit Slovakia, a. s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany. Spotřební úvěr na splátky.

7.6 Uzavřením smlouvy s Ahoj, a.s., Karpatská 15, 05801 Poprad. Spotřební úvěr na splátky. 

7.7 Pokud nebude cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, dokud nebude cena uhrazená.

8. Dodací podmínky

8.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou podle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedovány v co nejkratším termínu. U každého zboží je uvedena jeho dostupnost.

8.2 Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky e-mailem. Status objednávky lze zkontrolovat po přihlášení do systému.

8.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní přepravné společnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (DPD) na adresu, kterou uvedl zákazník v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu.

8.4 Vlastnické právo k produktům přechází na kupujícího převzetím zboží a zaplacením kupní ceny.

8.5 Zboží dodáváme výhradně na území EU.

8.6 Dodávky zboží na území členských zemí Evropské unie, příp. jiných zemí realizujeme na základě předešlého souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení ceny za poštovné a balné, příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

9. Záruční podmínky a Reklamační řád

9.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno od společnosti B.A.S. Slovakia s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční lhůtě 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.

9.2 Ke každému zboží zakoupenému od společnosti B.A.S. Slovakia s.r.o. je při jeho objednání kupujícímu zaslána elektronická faktura (prodejný doklad), která současně slouží jako záruční doklad.

9.3 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následovné:

* zdali se jedná o produkt, jenž byl objednaný (pokud se jedná o produkt, jenž nebyl objednaný, zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné produkt vyměnit)
* zdali je produkt v neporušeném stavu, tj. zdali nemá zjevnou vadu.

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným používáním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí také poškození výrobku, jež nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku na účel, pro který byl vyroben).

Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese:

B.A.S. Slovakia s.r.o. Kolmá 4
851 01 Bratislava

10. Odpovědnost za chyby na stránce www.nosicetazne.sk

10.1 Společnost B.A.S. Slovakia s.r.o. upozorňuje, že informace uvedené na www.nosicetazne.sk jsou zčásti převzaté od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předešlého upozornění.

10.2 Společnost B.A.S. Slovakia s.r.o. může kdykoliv bez předešlého upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

10.3 Společnost B.A.S. Slovakia s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé ani mimořádné škody způsobené použitím informací z jejích vlastních nebo odkazovaných webových stránek.

11. Ochrana osobních dat

11.1 Společnost B.A.S. Slovakia s.r.o. se v plné míře řídí zákonem č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Naše společnost respektuje vaše soukromí. Abychom vám mohli nabízet hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme vám, že vaše kontaktní informace nebo údaje o vašich nákupech nikdy neposkytneme třetímu subjektu.

11.2 Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a dalších forem registrace automaticky souhlasíte, že vás můžeme informovat o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud už nebudete chtít dále dostávat tyto informace, máte možnost kdykoliv jejich zasílání ukončit podle postupu uvedeného v každé zaslané zprávě.

11.3 Náš internetový obchod si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Pokud je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemní formu.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude probíhat formou e- mailových zpráv.

12.3 Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcích ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

12.4 Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnost pro kupujícího uzavřením kupní smlouvy.

12.5 Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím pole potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 

Úplné znění smluvních podmínek ve formátu PDF:

Document
Obchodní podmínky (232.81 KB)